Manuele Neurotherapie

Voor wie kan manuele neurotherapie?

Het is een methode die toegepast wordt bij patiënten met chronische disfunctie in het bewegingsstelsel en spijsverteringssysteem. Patiënten bij wie de stoornis in de beweging eerderhet gevolg is van langdurige afwijkingen in het verteringsapparaat en / of het neuro-endocirensysteem.

Andere oorzaken zijn eerder te vinden in psychische belasting zoals die het best kan worden samengevat in het woord "stress".

Of deze stress van emotionele oorsprong is of gewoon opgedrongen is door fysische leef- en werkomstandigheden maakt eigenlijk niet veel uit. Deze stoornissen uiten zich bij elke persoon op een andere manier.

Bijvoorbeeld:

  • ernstige spijsverteringsstoornissen
  • urogenitale disfuncties
  • immuniteitsdeficiëntie
  • eveneens fybromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom
Wat is het doel?

Patiënten, bij wie langdurige belasting geleid heeft tot een ontregeling van de homeostasis, terug in evenwicht te brengen.

Hoe?

Door middel van neuro-musculaire massage, segmentale manipulaties en zenuwreflexologie aan de voet, zijn we in staat om het evenwicht te herstellen en om van daaruit de mogelijkheid te creëren voor het lichaam om zijn homeostatis te herstellen.

All rights reserved. © Kine Triest-Verbesselt, 2022